แมลงเต่าทอง

แมลงเต่าทอง

แมลงเต่าทอง แมลงเต่าทอง หรือ แมลงเต่าลาย บางครั้งเรียก […]

หงส์

หงส์

หงส์ หงส์ (นิยมใช้แพร่หลายมากกว่า หงษ์) เป็นนกน้ำขนาดให […]

แพะพื้นเมือง

แพะพื้นเมือง

แพะพื้นเมือง ความสำคัญของ แพะพื้นเมือง ไทย     แพะเป็นส […]

แกะ

แกะ

แกะ แกะ เป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลกีบเท้าสองนิ้ว ทั้งชนิด […]

นกเพนกวิน

นกเพนกวิน

นกเพนกวิน นกเพนกวิน (อังกฤษ: penguin) เป็นนกในวงศ์นกเพน […]

แมงป่อง

แมงป่อง

แมงป่อง แมงป่อง (ไทย: แมงอด; ไทยเหนือ: แมงวาว) จัดเป็นส […]

ด้วง

ด้วง

ด้วง ด้วง หรือ แมลงปีกแข็ง (อังกฤษ: Betle) จัดเป็นแมลงป […]

นกกระจอกเทศ

นกกระจอกเทศ

นกกระจอกเทศ นกกระจอกเทศ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Struthio came […]

แรด

แรด

แรด แรด เป็นสัตว์ในไฟลัมสัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์เลี้ย […]

เสือดาว

เสือดาว

เสือดาว เสือดาว หรือ เสือดาว (ชื่อวิทยาศาสตร์: Panthera […]