https://baanpet.com/

โรค Nipah Virus

โรค Nipah Virus

 ประวัติการเป็นมาของโรค Nipah Virus

โรค Nipah Virus การติดเชื้อไวรัส Nipah หรือการติดเชื้อไวรัส Nipah คือการติดเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนได้หลังจากสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของไวรัส โดยเฉพาะหมูและค้างคาวผลไม้ หรือการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการทางระบบประสาท เช่น โรคไข้สมองอักเสบ นี้อาจรุนแรงพอที่จะทำให้เสียชีวิตได้ การระบาดครั้งแรกในประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2541-2542 และการระบาดครั้งล่าสุดในประเทศอินเดีย แม้จะไม่พบผู้ป่วยไวรัสนิปาห์ในประเทศไทยก็ตาม แต่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อติดตามการติดเชื้อไวรัสนิปาห์และคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศ โดยเฉพาะจากอินเดียโรคนี้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นโรคติดเชื้ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดเชื้อ พ.ศ. 2558 หากพบผู้ป่วยจริงจะต้องรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจายต่อไป

โรค Nipah Virus

ลักษณะอาการของโรค Nipah Virus

ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสนิปาห์อาจไม่แสดงอาการ แต่บางคนอาจมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ 4-14 วันหลังการติดเชื้อในร่างกาย จะมีอาการอาเจียน เจ็บคอ เวียนศีรษะ ง่วงนอน สติเปลี่ยนแปลง และอาจมีอาการทางระบบประสาท เช่น โรคไข้สมองอักเสบเฉียบพลัน หรืออาการชักตามมา ผู้ป่วยที่มีอาการชักรุนแรงและไข้สมองอักเสบอาจเข้าสู่อาการโคม่าได้ภายใน 24-48 ชั่วโมง ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดโรคปอดบวมหรือโรคแทรกซ้อนทางเดินหายใจอย่างรุนแรง

โรคไวรัสนิปาห์ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสนิปาห์ Henipaviridae Paramyxoviridae เข้าสู่มนุษย์ โดยเฉพาะสุกรและค้างคาวผลไม้ โดยการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง อุจจาระ และสารคัดหลั่งของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ที่เป็นโรค ซึ่งรวมถึงการรับประทานอาหารหรือผลไม้ที่ปนเปื้อนปัสสาวะและน้ำลายของค้างคาวผลไม้หรือสัตว์ที่อาจติดเชื้ออื่นๆ (เช่น แมว สุนัข ม้า แพะ แกะ ฯลฯ)

สาเหตุในการเกิดโรค Nipah Virus

โรคไวรัสนิปาห์ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสนิปาห์ Henipaviridae Paramyxoviridae เข้าสู่มนุษย์ โดยเฉพาะสุกรและค้างคาวผลไม้ โดยการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง อุจจาระ และสารคัดหลั่งของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ที่เป็นโรค ซึ่งรวมถึงการรับประทานอาหารหรือผลไม้ที่ปนเปื้อนปัสสาวะและน้ำลายของค้างคาวผลไม้หรือสัตว์ที่อาจติดเชื้ออื่นๆ (เช่น แมว สุนัข ม้า แพะ แกะ ฯลฯ)

โรค Nipah Virus

การวินิจฉัยของโรค Nipah Virus

โรคนี้สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้โดยการพิจารณาปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน เช่น คนไข้ที่มีอาการจัดว่าเป็นโรคไข้สมองอักเสบ เขามีประวัติสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสนิปาห์ โดยเฉพาะค้างคาวและหมู หรือสัตว์อื่นที่มีอาการทางระบบประสาทหรือทางเดินหายใจ การรับประทานผลไม้ที่อาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรคมาก่อนหน้านี้ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโรคไข้สมองอักเสบ หรือมีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีเชื้อไวรัสแพร่ระบาด การทดสอบหลักที่แพทย์ใช้ในการวินิจฉัยมีดังต่อไปนี้: วิธี RT-PCR (ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสแบบเรียลไทม์) แพทย์นำตัวอย่างจากผู้ป่วยไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ รวมถึงตัวอย่างน้ำลาย ปัสสาวะ คอหรือน้ำมูก น้ำไขสันหลัง เลือด และเนื้อเยื่อจากสมอง ปอด ไต และม้าม จะแจ้งให้ทราบภายใน 8 ชั่วโมงหลังการตรวจ ELISA (การทดสอบอิมมูโนซอร์เบนท์ที่เชื่อมโยงกับเอนไซม์) ให้ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันต่อไวรัส

การรักษาของโรค Nipah Virus

เนื่องจากไวรัสนิปาห์ถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคนี้โดยเฉพาะ ดังนั้น ผู้ป่วยอาจต้องได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิดตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามอาการ ภาวะแทรกซ้อน หรือความผิดปกติอื่นๆ ของโรค

อ่านเพิ่มเติม : โรคเกี่ยวกับสัตว์

ติดตามข้อมูลข่าวสาร : baanpet