https://baanpet.com/

โรคโบทูลิซึม

โรคโบทูลิซึม

มารู้จักกับโรคนี้กัน

โรคโบทูลิซึม Clostridium botulinum เป็นแบคทีเรียแกรมบวก มันเติบโตภายใต้สภาวะไร้อากาศเท่านั้น (บังคับไม่ใช้ออกซิเจน) ไม่เหมาะกับการเจริญเติบโต เช่น บรรยากาศปกติที่มีออกซิเจน มีอยู่ในรูปของสปอร์และทนความร้อนได้ดี การฆ่าเชื้อในรูปของสปอร์ต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่า 120°C นานกว่า 30 นาที แต่เมื่อ ในสภาวะที่เหมาะสมที่จะอยู่ได้โดยปราศจากออกซิเจน การติดเชื้อจะเติบโตและสร้างสารพิษที่เรียกว่าท็อกซิน “โบทูลินัมท็อกซิน” โผล่ Clostridium botulinum แบ่งออกเป็น 7 ชนิดตามชนิดของสารพิษ ได้แก่ A, B, C, D, E, F และ G ประเภท A, B และ E เป็นประเภทที่ทำให้เกิดโรคได้บ่อยที่สุดในมนุษย์ ประเภท F เป็นระยะ ๆ ชนิด C และ D ทำให้เกิดโรคในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกเท่านั้น ในขณะที่ชนิด G ยังไม่มีรายงานว่าทำให้เกิดโรคเลย โบทูลินั่มท็อกซินเป็นสายโพลีเปปไทด์ที่ประกอบด้วยสองส่วนคือ “สายเบา” และ “สายหนัก” เมื่อถึงปลายประสาท สายโซ่หนักจะจับกับผนังเซลล์เหมือนสายเบา เอนโดโปรตีเอสที่ขึ้นกับสังกะสีซึ่งทำลายโปรตีน SNARE ที่เป็นส่วนประกอบของเปปไทด์ (ละลายน้ำได้ N-เอทิลมาลีอิไมด์-รีเซพเตอร์โปรตีนที่ยึดเกาะกับปัจจัยที่ไวต่อ N-เอทิลมาลีอิไมด์) สำหรับเอ็กโซไซโทซิส การปล่อยอะซิติลโคลีนจากปลายประสาททำให้ไม่สามารถปล่อยสารสื่อประสาทอะซิติลโคลีนได้ ออกมาได้และกระบวนการยับยั้งนี้จะเป็นไปอย่างถาวรและไม่สามารถย้อนกลับได้ (irreversible inhibition) ส่งผลให้กล้ามเนื้อ การหดตัวของระบบประสาทอัตโนมัติกระซิกและขาดการส่งสัญญาณไฟฟ้าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ ระบบประสาทส่วนกลาง เนื่องจาก สารพิษโบทูลินัมจะไม่เข้าสู่สมอง

โรคโบทูลิซึม

ลักษณะของโรค

อาการที่เกิดจากการได้รับโบท็อกซ์สามารถแบ่งออกเป็นระยะต่าง ๆ โรคโบทูลิซึมมักมีระยะฟักตัวประมาณ 1-8 วัน หลังจากผู้ป่วยได้รับเชื้อ 

ระยะที่ 1 อาการทางประสาทและกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียนบ้าง อาการทางระบบทางเดินอาหาร อาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย 

ระยะที่ 2 ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ส่วนกลางถึงส่วนปลาย (Descending Paralysis) Anticholinergic Syndrome กล่าว กล้ามเนื้ออ่อนแรงเริ่มในผู้ป่วยที่มีอาการตามัว เห็นภาพซ้อน หนังตาตก กลืนและพูดลำบาก หลังจากที่จมูกของเขาแหงนขึ้นและแน่นหน้าอก เขาก็มีอาการต่าง ๆ เช่น หายใจลำบากและแขนขาอ่อนแรง ซินโดรม Anticholinergic syndrome รวมถึงปากแห้ง คอแห้ง ท้องอืด ท้องผูก และกลั้นไม่ได้

ในกรณีที่รุนแรงมาก ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนแรงโดยทั่วไป รวมถึงนักเรียนที่ดูเหมือนผู้ป่วย สมองตายอาจเกิดขึ้นได้จากการที่ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อได้เลย แม้แต่รูม่านตาก็ขยายออก ไม่สามารถหดตัวเพื่อตอบสนองต่อแสงได้ อันที่จริง ผู้ป่วยเหล่านี้มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลา อาการยังคงอยู่เป็นเวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์ และผู้ป่วยที่มีอาการหายใจล้มเหลวจะต้องอยู่ในเครื่อง เครื่องช่วยหายใจใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการรักษา สำหรับผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อหายใจอ่อนแรงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยจะสูง ขึ้นอยู่กับความสามารถในการหายใจและมาตรฐานการดูแล

อ่านเพิ่มเติม : โรคเกี่ยวกับสัตว์

ติดตามข้อมูลข่าวสาร : baanpet