https://baanpet.com/

โรคแอสเปอร์จิลโลซิส

โรคแอสเปอร์จิลโลซิส

มาทำความรู้จักกับโรคนี้กัน

โรคแอสเปอร์จิลโลซิส โรคเชื้อราที่คร่าชีวิตสัตว์และก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากที่สุด ในอุตสาหกรรมไก่และไก่งวง โรคนี้พบได้บ่อยในไก่อายุน้อย และเรียกว่าโรคปอดบวมในลูกไก่หรือปอดอักเสบจากเชื้อปอดบวม รายงานผู้ป่วยวัณโรค 6 รายที่เป็นโรคนี้ ทำความเข้าใจว่าภูมิคุ้มกันของมนุษย์และสัตว์กำลังลดลงเนื่องจากการใช้ยาในสิ่งแวดล้อม เช่น สเตียรอยด์และยาปฏิชีวนะ รวมถึงยาต้านมะเร็งของมนุษย์ (ยาต้านมะเร็ง) เป็นต้น

สาเหตุ

โรคนี้เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน เชื้อราที่พบบ่อยที่สุดคือ Aspergillus fumigatus แต่ก็ยังพบเชื้อรา Aspergillus ชนิดอื่น ๆ ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น โรคภูมิแพ้ที่เกิดจากเชื้อรา Aspergillus flavus, Aspergillus nidulans, Aspergillus niger, Aspergillus terreus และ Aspergillus clavatus ที่พบบ่อยได้แก่ Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus nicolandii และ A. niveus

โรคแอสเปอร์จิลโลซิส

เมื่อเชื้อเข้าอยู่ในร่างกายอาจทำให้เกิดโรคได้ 2 แบบ

1. โรคแพ้เชื้อรา : พบได้ในผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีอาการหอบหืด ในเลือด (eosinophils). โรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการแพ้เชื้อรา หรือสปอร์ของเชื้อราและเศษของเชื้อรา บางครั้งสปอร์ของเชื้อราอาจเพิ่มจำนวนขึ้นที่เยื่อบุทางเดินหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหลอดลมโป่งขดเรียกว่า bronchopulmonary aspergillosis ผู้ป่วยมักมีอาการเหมือนโรคหอบหืดแต่อาการจะเรื้อรังและรุนแรงกว่า สาเหตุนี้เกิดจากการอุดตันในหลอดลม ความไวต่อแอนติเจนของ Aspergillus

2. โรคเชื้อราชนิดกระจายในเนื้อเยื่อปอด : ชนิดนี้พบได้บ่อยในปัจจุบัน โรคนี้มักมีอาการของโรคเฉพาะที่ปอด บางครั้งในความเจ็บป่วยที่รุนแรงเชื้อราจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โรคปอดบวมพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะหรือสเตียรอยด์หรือยาต้านมะเร็งระยะยาว และทำให้มีไข้สูง ไอ หายใจลำบาก และจำนวนเม็ดเลือดขาวผิดปกติ ถ้าเชื้อรา แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว (a rapid epist) ผู้ป่วยจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว มีรายงานการเกิดโรคคริปโตคอคโคสิส ในปี พ.ศ. 2521 นพ. ทวี เลาหะพันธ์ และ นพ. อร่าม ธรรมธัช ได้ค้นพบเชื้อคริปโตคอคโคซิสและแพร่เชื้อแอสเปอร์จิลโลสิสในผู้ป่วยรายเดียวกันในประเทศไทย ผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ 23 ปี ผู้ป่วยที่เป็นโรคลูปัสอีริทีมาโตซัสทั้งระบบซึ่งได้รับการรักษาด้วยสเตียรอยด์สำหรับการติดเชื้อ cryptococcal ในภายหลังซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคแอสเปอร์จิลโลซิส การตรวจร่างกายพบว่ามีเชื้อรา Aspergillus ในปอด หัวใจและสมองแพร่เชื้อ ผู้ป่วยโรคเดียวกันได้รับการรักษาด้วย (Nocardiaasteroides)

โรคแอสเปอร์จิลโลซิส

การควบคุมและป้องกัน

สำหรับคนที่ทำงานในฟาร์มปศุสัตว์สามารถหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ Aspergillus ได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยงไก่ถือเป็นแหล่งสะสมโรค และผู้ที่มีประวัติแพ้เชื้อราในนกไม่ควรทำงานในสาขานี้ นอกจากนี้ผู้ที่ทำงานในฟาร์มควรมีสุขภาพที่ดี หลีกเลี่ยงการทำงานในวันที่คุณป่วยเนื่องจากการเจ็บป่วย

อ่านเพิ่มเติม : โรคเกี่ยวกับสัตว์

ติดตามข้อมูลข่าวสาร : baanpet