https://baanpet.com/

โรคสัตว์น้ำ

โรคสัตว์น้ำ

ทำความรู้จักกับโรคสัตว์น้ำ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงปลานิลเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของโลก และปลานิลเป็นแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมที่มีราคาไม่แพงและหาซื้อได้ง่าย ดังนั้นจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2050 ประชากรโลกอาจเพิ่มขึ้นเป็น 9 พันล้านคน ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก

โรคสัตว์น้ำ

โรคสัตว์น้ำคืออะไร ? 

โรคคือความผิดปกติที่ส่งผลต่อโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะในมนุษย์และสัตว์ สภาวะของโรคเกิดจากหลายปัจจัย ไม่เพียงแต่เชื้อโรคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพันธุกรรม สภาพแวดล้อม และการจัดการบ่อเลี้ยงที่ไม่ดีด้วย แม้แต่ภาวะทุพโภชนาการ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงปลานิล ได้แก่ โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา หรือปรสิต ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำสัมผัสกับแบคทีเรียต่าง ๆ ในน้ำตลอดเวลา ปลาจึงมีโอกาสติดเชื้อได้ ปลามักติดเชื้อแบคทีเรียสองประเภท เชื้อโรคที่แท้จริงนั้นมีลักษณะเฉพาะสำหรับปลาแต่ละชนิด ซึ่งมักเกิดกับปลาที่อ่อนแอ และเชื้อโรคฉวยโอกาสเชื้อโรคฉวยโอกาสมักเกิดในปลาที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เช่น ปลาที่เคยติดพยาธิที่ไม่สามารถกำจัดได้ทำให้แบคทีเรียฝูงนี้ใช้ประโยชน์จากปลาที่อ่อนแอกว่าได้

ปัจจัยการก่อโรค

การเกิดโรคของปลานิลส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ 1) ปลา 2) เชื้อโรค 3) สิ่งแวดล้อม (ภาพที่ 1) ปัจจัยต่าง ๆ เช่น สายพันธุ์ อายุ และปลาที่อ่อนแอสามารถทำให้เกิดโรคได้ หรือเชื้อโรคที่ร้ายแรงกว่าก็จะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วและติดเชื้อร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดโรคในปลา เช่น ฝูงปลาในโรงเรียนนอกจากจะทำให้ปลาเครียดและอ่อนแอแล้วยังทำให้มีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นแหล่ง ของเชื้อโรค. ปรสิต (รูปที่ 2) อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถเลี้ยงปลาในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากเชื้อโรคได้ เนื่องจากเชื้อโรคมีอยู่ทั่วไปในน้ำและดิน บางครั้งปัจจัยทางธรรมชาติก็อยู่เหนือการควบคุมของเรา เช่น อุณหภูมิของน้ำที่สูงขึ้น แม้จะมีความผันผวนของความเป็นกรด (pH) ปริมาณออกซิเจนในน้ำก็ต่ำ สิ่งนี้อาจทำให้สุขภาพของปลาอ่อนแอลงและเพิ่มจำนวนของเชื้อโรคบางชนิด โรคเกิดขึ้นเนื่องจากการสูญเสียสภาวะสมดุล ในสภาวะที่เสียสมดุล ปลาจะปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมใหม่ แต่แม้ว่าปลาจะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จ การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ และระบบภูมิคุ้มกันอาจไม่เหมือนเดิม เพราะปลาต้องรับมือกับความเครียดเหล่านี้เป็นหลัก ทำให้เกิดเชื้อโรคตามมา หากสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงมากเกินไป ปลาไม่สามารถปรับตัวได้ การตอบสนองความเครียดของปลาจะอ่อนแอลง และปลาตายในที่สุด (รูปที่ 3) ดังนั้นการวินิจฉัยที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันท่วงทีจึงมีความสำคัญมาก รักษาต่อหรือควบคุมอาการให้ทันเวลา การวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องหรือล่าช้าอาจนำไปสู่ปัญหาร้ายแรงที่ทำให้ปลาทั้งหมดตายในที่สุด

โรคสัตว์น้ำ

ดังนั้นเกษตรกรจึงควรใส่ใจในการเลือกลูกปลาที่มีคุณภาพ ปริมาณปลาที่เลี้ยงไม่หนาแน่นจนเกินไป การจัดการคุณภาพน้ำให้สะอาดและเหมาะสม ออกซิเจนจะไม่ต่ำเกินไป ลดขยะในบ่อที่สามารถเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ไม่นำเชื้อเข้าสู่ฟาร์มจากภายนอก สิ่งนี้สร้างสมดุลที่ช่วยให้ปลามีสุขภาพแข็งแรงและอยู่ร่วมกับเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดมลพิษในน้ำโดยไม่ทำให้เกิดโรคระบาด

อ่านเพิ่มเติม : โรคเกี่ยวกับสัตว์

ติดตามข้อมูลข่าวสาร : baanpet