https://baanpet.com/

โรคฉี่หนู

โรคฉี่หนู

โรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะของสัตว์ฟันแทะ สุนัข สุกร ม้า ฯลฯ ที่ปนเปื้อนบริเวณน้ำท่วมขัง เข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังที่บาดเจ็บ หากต้องลุยน้ำหรืออยู่ในน้ำเป็นเวลานาน หรือมีรอยข่วน รวมถึงอาจเข้าทางเยื่อเมือก เช่น ตา จมูก ปาก เสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงและอันตรายถึงชีวิตหากปล่อยไว้ ไม่ได้รับการรักษา

โรคฉี่หนูคืออะไร?

โรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Leptospira ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในคนและสัตว์ การติดเชื้อในคนเกิดจากการกินเข้าไป การดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียนี้รวมถึงการสัมผัสหรือรับเชื้อแบคทีเรียผ่านทางรอยโรคที่ผิวหนัง ผู้ติดเชื้อ จะมีอาการ เช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะ โดยเฉพาะปวดกล้ามเนื้อน่อง ตัวเหลือง คลื่นไส้ อาเจียน และอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของตับและไตได้หากไม่ รักษาอย่างถูกต้อง และรุนแรงพอที่จะทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบและอาจถึงแก่ชีวิตได้

การรักษาโรคฉี่หนู

แพทย์ที่รักษาโรคเลปโตสไปโรซิสจะพิจารณาจากอาการและความรุนแรงเป็นหลักและมักจะจ่ายยาปฏิชีวนะร่วมกับการรักษาตามอาการ ทั้งนี้ การรักษาทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามที่แพทย์สั่งเพื่อให้ผู้ป่วยหายและป้องกันการติดเชื้อซ้ำ อาจต้องนอนโรงพยาบาลและฉีดยาปฏิชีวนะเข้ากระแสเลือด หรือหากอวัยวะเสียหายอาจต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือเพิ่มเติม เช่น ไตเสียหายอาจต้องฟอกไต เป็นต้น

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคเลปโตสไปโรซิส

  • เกษตรกรหรือผู้เลี้ยงสัตว์ที่ต้องทำงานใกล้ชิดหรือสัมผัสกับสัตว์เป็นประจำ
  • ผู้ที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาทางน้ำ
  • ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม
  • คนงานโรงฆ่าสัตว์ สัตวแพทย์ คนงานเหมือง ช่างประปา
โรคฉี่หนู

การติดต่อ

ผู้ป่วยโรคเลปโตสไปรามักไม่ค่อยเชื่อมโยงกับคน ส่วนใหญ่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงกับปัสสาวะ เลือด หรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนเช่น

การรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนอหิวาตกโรค และการหายใจเอาปัสสาวะหรือของเหลวที่ปนเปื้อนอหิวาตกโรค เข้าทางเยื่อเมือกเช่นตาและปาก Chai แทรกซึมผ่านผิวหนังผ่านบาดแผลและรอยขีดข่วน ชัยเข้าสู่ผิวหนังปกติที่ชุ่มชื้นจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน

ระยะฟักตัวของโรคใช้เวลา 1 วัน แต่อาจนานถึง 3 วัน แบ่งเป็นระยะติดเชื้อในกระแสเลือด (leptospirmic phase) ระยะเริ่มแสดงอาการส่วนใหญ่หายภายใน 1 สัปดาห์ และเข้าสู่ระยะปัสสาวะหลังจาก 1-3 วัน อาการของโรคฉี่หนูจะรุนแรงใน 80-90% ของผู้ติดเชื้อ

โรคฉี่หนูสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและเกิดในช่วงใกล้ปลายฤดูฝน พบมากในเดือนมีนาคม-เมษายน เนื่องจากช่วงนี้พื้นดินจะเปียกและมีน้ำขัง เอื้อต่อการเจริญเติบโตและสะสมของเชื้อโรคในธรรมชาติ โรคนี้เกิดในจังหวัดที่ปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่ที่มีน้ำขังหรือน้ำนิ่งที่มีพาหะนำโรคจำนวนมากอาจรวมถึงสระน้ำขนาดใหญ่ด้วย

การป้องกัน

  • หลีกเลี่ยงการแช่น้ำหรือหลีกเลี่ยงการเดินในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง
  • ควบคุมหรือกำจัดหนูในบริเวณที่อยู่อาศัยไม่ให้มีหนู
  • มีความจำเป็นต้องทำความสะอาดมืออย่างเร่งด่วนเมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงการลุยน้ำได้ ลุยเท้าหลังทันที
  • การปศุสัตว์ที่เกษตรกรสัมผัสสัตว์อย่างใกล้ชิดต้องสวมถุงมือยาง สวมรองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันเชื้อโรคออกจากร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม : โรคเกี่ยวกับสัตว์

ติดตามข้อมูลข่าวสาร : baanpet