https://baanpet.com/

แมงดาทะเล

แมงดาทะเล

แมงดาทะเล หรือแมงดา (อังกฤษ: Horseshoe) จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในไฟลัมอาร์โธรโปดา Mesostomes ที่ไม่ใช่กุ้งแต่อยู่ในอันดับ Xiphobia และ Limulidae

ลักษณะทั่วไป

แมงดาสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนดังต่อไปนี้ ส่วนแรกซึ่งเป็นส่วนที่ส่วนหัวและส่วนอกเชื่อมต่อกันเรียกว่า cephalothorax หรือ prebody และเป็นส่วนหนึ่งของกระดองซึ่งเป็นเปลือกแข็งที่ห่อหุ้มร่างกาย ลักษณะคล้ายเกือกม้ามีสันด้านข้างตามความยาวของกระดอง นอกจากนี้แมงดาส่วนที่หนึ่งเป็นส่วนที่มีรยางค์ 8 คู่ รูปร่างจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน โดยคู่ที่ 1 ไม่โต ส่วนคู่ที่ 2 

เป็นก้ามเล็กซึ่งอยู่ใน หน้าแมงดา (เชลิเซเรีย) คู่ที่ 3-6 เป็นอวัยวะ ขาที่ใช้เดินปลายเป็นกรงเล็บและมีหนามเล็ก ๆ ไว้ช่วยบดอาหาร คู่ที่เจ็ดเป็นขาเดินมีหน้าที่ทำความสะอาดเหงือก และปลายกิ่งคู่นี้แยกออกเป็นสี่แฉก มันไม่ใช่กรงเล็บเหมือนสัตว์สองเท้าอื่น ๆ มันมีหน้าที่ดันดินกลับ ฝังตัวเองลงไปในดิน รยางค์คู่สุดท้ายคู่ที่ 8 อยู่บริเวณหน้าอกและย่อขนาดลง เรียกว่า ชิลาเรีย (Chilaria)

ส่วนที่สองคือส่วนท้องซึ่งมีรูปร่างเป็นหกเหลี่ยม ด้านข้างมีหนาม 6 คู่ และมีแขนขา 6 คู่ที่ท้อง ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ๆ มีหนึ่งคู่อยู่ที่ฐานของระบบสืบพันธุ์ (Genital Pore) และอีกห้าคู่ถัดมาคือ “เหงือก” (Gill Book) ซึ่งมีลายประมาณ 150 รอยเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส แมงมุมเป็นสัตว์ที่สามารถอยู่ได้หลายวันโดยไม่มีน้ำ แมงดาหายใจโดยเปิดเหงือกขึ้นและลงเมื่ออยู่ในน้ำหากเหงือกยังเปียกอยู่ 

ส่วนที่สามคือส่วนหางซึ่งแข็งและยาว ปลายเรียวแหลม การมีเอ็นที่แข็งแรงสำหรับการงอหรือขุดดินหรือในสถานการณ์ที่ต้องการอยู่นิ่ง ๆ ในทะเล การยึดหางไว้กับพื้นยังมีประโยชน์สำหรับการพลิกคว่ำหากหงายท้อง แต่ไม่ใช่ในฐานะอาวุธ

แมงดาทะเล

แมงดาเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายจานหรือชามคว่ำ มันมีกล้ามเนื้อ 750 และหัวใจยาวเกือบเท่าลำตัว มีอัตราการเต้นของหัวใจ 32 ครั้งต่อนาที (ครึ่งหนึ่งของความเร็วของมนุษย์) มีช่องเปิด 8 คู่ และมีวาล์วควบคุมการไหลเวียนของเลือดจากเหงือกไปยังขาและอวัยวะสำคัญ มีท้องปกติ 

เวลากินแมงดาจะกินทางปาก สมอง แล้วก็ท้อง จากนั้นจะขับถ่ายออกช้า ๆ มีอวัยวะคล้ายแขนคอยจับอาหารแล้วส่งเข้าปาก สัตว์อื่นที่มีอวัยวะเหมือนกันคือแมงมุมและแมงป่อง นี่คือแมงดาสัตว์ที่ใกล้เคียงที่สุดที่ต้องได้รับอาหารที่หลากหลาย ทั้งสาหร่ายและกุ้งขนาดเล็กมีสมองรูปร่างเหมือนเฟือง 

ขาของแมงดามีความสามารถในการรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวหรือกลิ่น มีตาคล้ายแมลงหลายคู่ที่ด้านข้างและด้านหลัง นึกภาพเป็นมาตราส่วนหรือตาราง ภายในมีเซลล์รับแสงซึ่งแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปที่อยู่ตรงกลาง แต่ดวงตาที่โดดเด่นช่วยให้เห็นรูปร่างของแมงมุมตัวอื่น ผู้ชายใช้มันเพื่อหาคู่ ตาเล็กมีความไวมากขึ้น 

สามารถใช้ตรวจจับรังสีต่าง ๆ เช่น รังสีอัลตราไวโอเลต รวมถึงแสงจันทร์ เนื่องจากเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่กับกระแสน้ำ และมีตาที่ท้องซึ่งสามารถตรวจจับทิศทางได้แม้ว่าตัวจะคว่ำอยู่ก็ตาม และส่วนหาง ยังสามารถตรวจจับแสงได้อีกด้วย แม้จะดูตัวใหญ่เทอะทะ แต่ร่างกายของแมงดาก็เคลื่อนที่ได้อย่างน่าทึ่ง แมงดาตัวเมียในลำตัวจะคอยวางไข่รอเวลาผสมพันธุ์และวางไข่

อ่านเพิ่มเติม : สัตว์อาศัยอยู่ในน้ำ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร : baanpet