https://baanpet.com/

แมงกะพรุนกล่อง

แมงกะพรุนกล่อง

ทำความรู้จักกับแมงกะพรุนกล่อง

แมงกะพรุนกล่อง เป็นที่รู้จักกันว่าตัวต่อทะเลหรือน้ำลายทะเล เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในไฟลัม Cnidaria Cubozoa (พจมาน, 2553) มีลำตัวโปร่งใสและมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมคล้ายร่ม หรือสี่เหลี่ยมระฆังที่มีขายื่นออกมาในแต่ละมุมซึ่งแยกออกเป็นหนวด อาจมีหนวดได้มากถึง 15 เส้น แต่ละเส้นยาวได้ถึง 3 เมตร หนวดสามารถขยายได้ไกลมาก ปล่อยฝักที่มีเหล็กไน (nematocysts) ซึ่งเป็นเหยื่อของปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กอื่นๆ พบในทะเลอันดามันและอ่าวไทย พบมากระหว่างเดือนตุลาคมถึงเมษายนและหลังจากพายุพัดใกล้ชายฝั่ง

แมงกะพรุนกล่องเป็นสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งถูกค้นพบ ในปี 2550 แมงกะพรุนกล่องเป็นที่รู้จักกันว่าแมงกะพรุนอิรุคันจิหรือตัวต่อทะเล ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันคือ Malo kingi ได้รับการตั้งชื่อตามผู้ค้นพบคือ Robert King นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่เสียชีวิตด้วยพิษในปี 2560

แมงกะพรุนกล่อง

ขั้นตอนการปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสแมงกะพรุน

ผู้ที่ช่วยเหลือต้องมั่นใจว่าปลอดภัยจากแมงกะพรุน นำผู้บาดเจ็บขึ้นจากน้ำโดยด่วน หรือไปยังพื้นที่ปลอดภัย ให้ผู้บาดเจ็บอยู่นิ่ง ๆ เพื่อลดการแพร่กระจายของพิษ ห้ามขัดบริเวณที่โดนแมงกะพรุน ขอความช่วยเหลือหรือเรียกรถพยาบาล

  1. เทน้ำส้มสายชูลงบนบริเวณที่สัมผัสแมงกะพรุนเป็นเวลา 30-60 วินาที (ห้ามใช้น้ำจืดเพราะจะทำให้เกิดพิษ)
  2. กำจัดหนวดแมงกะพรุนที่เกาะตามตัวและหลีกเลี่ยงการขัดถูบาดแผล
  3. พาเขาไปโรงพยาบาล
แมงกะพรุนกล่อง

ที่อยู่อาศัย

วงจรชีวิตของแมงกะพรุนกล่องมีความสัมพันธ์กับน้ำกร่อย และป่าชายเลน แมงกะพรุนกล่องใกล้ชายหาดเป็นสัตว์ทะเลที่มีพิษร้ายแรง ก๊าซพิษเข้ามา ระบบประสาท หัวใจ และเซลล์ผิวหนังมีส่วนทำให้หัวใจล้มเหลวและเจ็บปวดจากบาดแผล ค่อนข้างมากเพราะมีเข็มพิษมากกว่าล้านเข็มที่หนวดซึ่งยาวได้ 2-3 เมตร นอกจากนี้ แมงกะพรุนกล่องยังมีอวัยวะที่เหมือนดวงตาอีกด้วย สามารถแอบเข้าไป ซึ่งแตกต่างจากแมงกะพรุนทั่วไปตรงที่มันจะมาหาอาหารที่ต้องการและมักจะลอยไปตามกระแสน้ำ

ในน้ำและลำตัวค่อนข้างใส ยากที่จะมองเห็นจนกว่าจะเข้าใกล้ ใกล้ชิด ประเทศไทยไม่เคยมีรายงานการระบาดของแมงกะพรุนกล่องมาก่อน ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แมงกะพรุนกล่องเริ่มมีให้เห็นในอ่าวไทย ชาวอันดามันบางส่วนรวมถึงชาวต่างชาติรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเดินทาง การเดินทางมายังประเทศไทย นั้นน่าจะเกิดจากพิษของแมงกะพรุนกล่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศเมื่อค้นพบ แมงกะพรุนกล่องของไทยเป็นสิ่งใหม่ในชีววิทยาทางทะเล ไม่สามารถทำอะไรเพื่อป้องกันการบาดเจ็บได้ และการตายที่เหมาะสม

แมงกะพรุนกล่อง

ทีมวิจัยระบุแมงกะพรุน Tripedalia maipoensis เป็นสายพันธุ์ใหม่ มีความแตกต่างทางพันธุกรรมและทางกายภาพจากแมงกะพรุนกล่องชนิดอื่นๆ หรือที่เรียกว่าแมงกะพรุนไมบุ ตามพื้นที่ที่พบแมงกะพรุนกล่องชนิดแรก พบในน่านน้ำจีน หัวหน้าทีมวิจัยของ Qiu Jianwen กล่าวว่าการค้นพบนี้ช่วยเน้นย้ำถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในน้ำในน่านน้ำของฮ่องกง แม้แต่จีนทั้งแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม : สัตว์อาศัยอยู่ในน้ำ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร : baanpet