https://baanpet.com/

เลี้ยงโคนม

เลี้ยงโคนม

โคนมสายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อน เช่น พันธุ์เรดซินดี้ ซาฮีวาล เป็นต้น สังเกตว่ามีโหนกใหญ่และทนความร้อนได้ดีเลยทีเดียวแต่ให้น้ำนมไม่มากเวลาร้อนมีโคนมหลายสายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดในเขตหนาวหรือที่เรียกว่าโคยุโรปสังเกตได้ง่ายว่าหลังโหนกนั้นเอง แค่ดูแนวสันหลังตรง ๆ ก็มักจะร้อนไม่ไหวแล้ว พันธุ์ที่สำคัญคือพันธุ์ขาวดำหรือพันธุ์โฮลขาวดำพันธุ์โฮลสไตน์ขาวดำนี้มีถิ่นกำเนิดในประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากมีน้ำนมสูงรูปร่างเป็นสีดำและขาวตัวใหญ่ น้ำหนักของวัวโตเต็มวัยคือ 800-1,000 กก. และน้ำหนักของวัวอยู่ที่ 600-700 กก. โคพันธุ์นี้ชอบความเย็นอุณหภูมิไม่ควรเกิน 22°Cการเลี้ยงโคพันธุ์โฮลสไตน์พันธุ์แท้อาจเป็นปัญหาได้ในประเทศเขตร้อนของไทยหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ดังนั้นเกษตรกรควรเลี้ยงโคลูกผสมโฮลสไตน์กับโคพื้นเมือง หรือโคที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนอื่น ๆ ที่มีพันธุ์โฮลสไตน์อยู่ระหว่าง 50-75 ℅ ผลผลิตนมเฉลี่ยต่อปีของโคพันธุ์นี้ประมาณ 1,800-2,200 กก.

วิธีการเลี้ยงลูกโคระยะต้น

หลังจากที่น้ำนมเหลืองวัวหมด ลูกวัวยังคงดื่มนมแม่ต่อไป หลังจากลูกโคอายุได้ 2-3 เดือน ก็สามารถเสริมนมเทียมหรือนมผงต่อไปได้ และหย่านมเมื่ออายุได้ 4-6 เดือน 10℅ของน้ำหนักตัว เช่น ลูกวัว 40 กก. ป้อนนมวันละ 4 กก. ป้อนเช้าเย็นจนถึงวัยหย่านม ในขณะเดียวกันควรให้อาหารลูกโคและหญ้าแห้งร่วมด้วย เพื่อให้ลูกโคสามารถ จดจำและเรียนรู้ที่จะกินได้ตั้งแต่อายุ 1-2 สัปดาห์ ประหยัดน้ำนมได้มาก และ ลดต้นทุนในการเลี้ยงลูกวัวนั้นเอง


  • การเลี้ยงโคสาว

และเมื่อลูกโคอายุได้ 4 เดือน ระบบย่อยอาหารจะพัฒนาได้ดีโดยธรรมชาติ ตอนนี้ลูกวัวพร้อมที่จะกินหญ้าได้แล้ว จากนั้นจึงเข้าสู่ระยะโคสาว คือโคสาว และเข้าสู่ระยะผสมพันธุ์ อายุประมาณ 18-22 เดือน ในช่วงนี้โคจะโตเร็วควรเพิ่มการผสมอาหารเป็น 1 วัน จะดียิ่งขึ้นถ้าหญ้า 2 กก. และหญ้าทั้งต้นถูกเก็บไว้ในหญ้า เนื่องจากโคได้ออกกำลังกาย แล ะยังช่วยประหยัดต้นทุนและแรงงานได้มากเลยทีเดียว

 

  • ดูแลโครีดนม

โดยแม่โคทั่วไปจะออกลูก หรือ รีดนมหลังจากตกลูกแต่ละครั้งเท่านั้น อย่างไรก็ตามระยะเวลาการรีดนมจะแตกต่างกันไป ตามความสามารถและพันธุ์ของโคแต่ละตัว แต่โดยทั่วไป ก็เพียงพอที่จะรีดนมได้ประมาณ 5-10 เดือน และไม่ส่งทุกตัวเข้าโรงงาน และควรให้วัวได้รับอาหารอย่างเพียงพอเพื่อให้วัวสร้างน้ำนมและเสริมส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่เท่าไหร่ หลังจากวัวคลอดลูกโดยเฉลี่ยประมาณ 30-70 วัน มดลูกจะเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ โคจะเริ่มร้อนขึ้นอีกครั้ง ไม่ควรให้บริการแม่โคเมื่อแสดงอาการร้อนในหลังตกลูกน้อยกว่า 25 วัน เนื่องจากอวัยวะต่าง ๆ ของมดลูกยังไม่เข้าที และระบบสืบพันธุ์เพิ่งฟื้นตัวและยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ในความเป็นจริงส่วนใหญ่รอการเป็นสัดครั้งที่สองก่อนที่จะผสมพันธุ์ โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ 45-72 วันหลังจากจัดส่ง

สนใจอ่านต่อได้ที่นี้ : baanpet.com