https://baanpet.com/

เต่ามะเฟือง

เต่ามะเฟือง1

เต่ามะเฟือง (เต่าทะเลหนังกลับ) (Dermochelys coriacea) เป็นสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ อาศัยอยู่ในน่านน้ำสากลเนื่องจากการอพยพทางไกล เป็นทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันในระดับภูมิภาคและระดับโลก เต่าทะเลเป็นหนึ่งในเจ็ดสายพันธุ์เต่าทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดในโลก ปัจจุบันมากถึง 10 สปีชีส์นำไปสู่การพิจารณาแนวทางการอนุรักษ์เต่าหนังกลับใหม่เพื่อเสริมสร้างการคุ้มครองเต่าทะเลสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสัตว์สงวน 

ลักษณะสายพันธุ์ของเต่ามะเฟือง

เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) เป็นเต่าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัวเต็มวัยยาว 210 ซม. หนัก 900 กก. กระดองเป็นหนังหนาสีดำมีจุดสีขาว มีแนวสันตามยาว 7 สัน อาศัยอยู่ในทะเลเปิดกินแมงกะพรุนเป็นหลัก ในประเทศไทยพบวางไข่เฉพาะทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดพังงาและภูเก็ต

เต่ามะเฟืองจะวางไข่ แม่เต่ามะเฟืองขุดหลุมบนชายหาดอันเงียบสงบเพื่อที่จะฝังไข่ของมัน ที่ทะเลไปไม่ได้ก็ปีนลงทะเลไป ปล่อยให้ลูกเต่าฟักตามลำพัง โดยทั่วไประยะฟักไข่ประมาณ 55-60 วัน ซึ่งอุณหภูมิจะเป็นตัวแปรสำคัญในการฟักไข่ สิ่งสำคัญที่สุดคือเวลาในการฟักเป็นตัวกำหนดเพศของลูกนก โดยทั่วไป สัดส่วนของเต่าตัวเมียจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของโรงเพาะฟักที่เพิ่มขึ้น ลูกเต่าที่ฟักออกมาจะอยู่ในหลุมฟักต่อไปอีก 1-2 วัน รอให้ไข่ที่เหลือฟักเป็นตัว จากนั้นพวกมันจะใช้ชีวิตในเวลากลางคืนโดยคลานออกจากรูก่อนที่จะลงสู่ทะเล ลูกเต่าว่ายน้ำอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโดยใช้ไข่แดงที่เหลือเป็นแหล่งพลังงาน เพื่อหลีกเลี่ยงศัตรูธรรมชาติจำนวนมากตามชายฝั่ง ให้ไปที่ส่วนลึกของทะเล เต่ามะเฟืองใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในน้ำลึกที่ห่างไกลจากฝั่ง ก็จะขึ้นฝั่งมาผสมพันธุ์และวางไข่อีกครั้งคล้ายกัน

เต่ามะเฟืองมีลักษณะแตกต่างจากเต่าทะเลชนิดอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีเกล็ดให้เห็นเหมือนเต่าทะเลชนิดอื่น มีจุดสีขาวบนร่างกาย ไข่เต่ามะเฟืองมีสีขาวเป็นสันยาวจากหน้าไปหลังเพื่อให้แยกแยะได้ง่าย ใหญ่และกลม ซึ่งแตกต่างจากไข่เป็ดและไข่ หนังกลับยังสามารถระบุได้โดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม

อุปนิสัย 

ดำรงชีวิตแตกต่างจากเต่าทะเลทั่วไป การกินแมงกะพรุนโดยเอาชีวิตรอดในมหาสมุทรเปิดรวมถึงแมงกะพรุนที่ลอยมาวางไข่ชายหาดต้องมีน้ำลึก คลื่นมีขนาดใหญ่และมีความลาดชันไปยังชายหาด เต่ามะเฟืองมีรอยเท้ากว้างกว่าเต่าทะเลอื่น ๆ มีรูปแบบซิกแซกและวนกลับ เต่าตัวเมียวางไข่สี่ถึงหกฟองต่อฤดูกาล ไข่มีขนาดใหญ่กว่าเต่าทะเลทั่วไป เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7-8 ซม. จำนวนไข่วางระหว่าง 64-104 ฟอง แหล่งวางไข่ในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะในภูเก็ตและพังงา ชายหาดที่ชอบวางไข่จะอยู่บริเวณสนามบินนานาชาติภูเก็ตและแหลมพันวาในภูเก็ต

เหตุผลที่ใกล้สูญพันธุ์

โดยทั่วไปแล้วเต่าชนิดนี้เป็นเต่าทะเลที่ค่อนข้างหายาก และมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว มักติดอวนจับปลาและตายบ่อยที่สุด ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ของพวกมันลดลงเนื่องจากการจับไข่เต่าทะเลมากเกินไป เต่าติดอวนจับปลาและสร้างความเสียหายให้กับแหล่งวางไข่ที่จำกัด