https://baanpet.com/

อาหารของปลาดุก

อาหารของปลาดุก

ปัจจัยสำคัญของอาหาร

อาหารของปลาดุก จะเป็นค่าอาหาร ว่าอาหารที่ใช้เลี้ยงมีสารอาหารต่าง ๆ ปริมาณที่ครบถ้วนและเพียงพอจะทำให้ได้ปลาที่แข็งแรง อาหารเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะต้นทุนการเลี้ยงปลาดุกประมาณ 60-70% ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ การให้อาหาร ต้องมีสารอาหารครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ ต้องมีความสมดุลของสารอาหารแต่ละชนิดด้วย 

ปลาดุกเป็นปลาที่กินทั้งเนื้อและผัก แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้

1. อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ได้แก่ ปลาและเนื้อสัตว์ เหมาะแต่สามารถพบอวัยวะภายในของวัว ไก่ สุกร ฯลฯ และเลือดของสัตว์และแมลง เช่น ปลวก หนอน ไหม ไส้เดือน 

2. อาหารพืช เช่น รำข้าว ปลายข้าว ผงถั่วเหลือง แป้งข้าวโพด แป้งข้าวโพด แป้งมันตัน และผักต่าง ๆ นอกจากจะเพิ่มอาหารให้ปลาแล้ว เกษตรกรสามารถใส่มูลไก่ มูลสุกร มูลแพะ และมูลสัตว์อื่น ๆ โดยสร้างคอกสัตว์ใกล้บ่อเลี้ยงปลา มูลเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นอาหารโดยตรงและโดยอ้อมสำหรับปลาดุก

ดังนั้นเพื่อให้ปลาโตและมีน้ำหนักดีควรให้อาหารประเภทเนื้อสัตว์ 30-50% ของผักและอาหารจำพวกแป้ง โดยทั่วไปแล้ว ปลาดุกชอบอาหารประเภทเนื้อสัตว์มากกว่าอาหารจากพืชและแป้ง แต่การให้อาหารเนื้ออย่างเดียวอาจทำให้ปลาโตผิดสัดส่วน เช่น อาจทำให้ลำตัวสั้นลงและอ้วนได้ อ้วนเกินไป 

อาหารของปลาดุก

ลักษณะของอาหาร

ปัจจุบันอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงปลาดุกมีอยู่ 2 ประเภท คือ อาหารเม็ดลอยและจม และอาหารสด

1. วิธีการให้อาหารสะดวกง่าย แค่โยนอาหารในบ่อให้ปลากินก็เสร็จ แต่การเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปต้องพิจารณาจากการกันน้ำ ควรแช่ในน้ำอย่างน้อย 15 นาที อาหารสะดวกซื้อมีโปรตีนหลายระดับ มีหลายยี่ห้อและราคาแตกต่างกันไปตามขนาดของปลาที่เลี้ยง ควรระบุส่วนประกอบของอาหาร มิฉะนั้นจะย่อยยากและราคาต้องถูก

2. อาหารสด เช่น เครื่องในไก่ เครื่องในปลา ปลาเป็ด หรือเศษอาหารจากโรงงาน อาหารเหล่านี้สามารถซื้อได้ในราคาถูกมาก ควรใช้เสริมปลาโดยควรบดผสมกับรำก่อนใช้ การให้อาหารควรทำหน้าที่เป็นสถานที่กิน และควรให้ตำแหน่งเดียวกันทุกครั้งที่ไม่สาดลงบ่อ เพราะจะทำให้น้ำมีโอกาสเน่าเสียและเกิดโรคได้ง่าย การรดน้ำบ่อย ๆ จะทำให้ปลาโตเร็ว เพราะการที่ปลาเปลี่ยนน้ำบ่อยจะทำให้ปลากระปรี้กระเปร่าและกินอาหารได้เยอะ

อาหารของปลาดุก

การเปลี่ยนน้ำในบ่อ

หลังจากเติบโตไประยะหนึ่ง คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงจะลดลง เนื่องจากมีขี้ปลาและเศษอาหารหลงเหลืออยู่ในบ่อ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำ ระบายออกประมาณ 3/4 ของน้ำในบ่อ และเติมน้ำใหม่เข้าไปแทนที่ จำนวนครั้งที่ล้างบ่อขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่มี หากกำหนดจำนวนเหยื่อที่เหมาะสม ปลาก็สามารถกินได้หมด จะมีน้ำปรับเล็กน้อย อย่างไรก็ตามต้องให้ความสนใจกับการบริโภคอาหารของปลา หากปลากินอาหารน้อยลงกว่าปกติหรือมีอาหารลอยอยู่ในบ่อมาก ถึงเวลาระบายน้ำออกก่อนที่ปลาจะตาย เนื่องจากน้ำเสียหรือมีกลิ่นมากในบ่อทำให้สีของน้ำเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นเหมือนน้ำข้าวและต้องเปลี่ยนน้ำทันที หากจำเป็นจะไม่สามารถปรับน้ำได้ในช่วงเวลานี้ ต้องใช้เกลือในอัตราส่วน 3-4 กก. ต่อน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตร และควรสาดบ่อหลังจาก 3-4 วัน แล้วเปลี่ยนน้ำใหม่ โดยทั่วไปเมื่อปลามีขนาดเล็ก จำนวนการถ่ายน้ำในบ่อจะลดลง และเมื่อปลาโตขึ้นจำนวนครั้งในการให้น้ำต่อเดือนก็จะมากขึ้นตามไปด้วย

อ่านเพิ่มเติม : อาหารสัตว์

ติดตามข้อมูลข่าวสาร : baanpet