https://baanpet.com/

อัลปากา กัวนาโก

ตั้งแต่ครั้งอดีต เทือกเขาแอนเดสในอเมริกาใต้นั้นเป็นบ้านของอัลปาก้า ชาวอินคานิยมนำขนของพวกมันมาใช้งานและฝูงอัลปาก้าอาศัยอยู่กระจัดกระจายในบริเวณเชิงเขาและทุ่งหญ้า ในศตวรรษที่ 17 ผู้บุกรุกชาวสเปนเข่นฆ่าชาวอินคาและอัลปาก้าจำนวนมาก ทำให้ตัวที่เหลืออยู่รอดหลบหนีไปอยู่ในภูเขาสูงที่เรียกกันว่า อัลติพลาโน 

อัลปากา กัวนาโก

เป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งมีต้นกำเนิดจาก กัวนาโก โดยปกติแล้วถูกเลี้ยงไว้เพื่อผลิตภัณฑ์ของขนและเลี้ยงรวมกันเป็นฝูง มีขนที่ละเอียดกว่าลามา และมีลักษณะยาว แต้มหรือจุดบนตัวมีลักษณะของสีหลายรูปแบบ เช่น ขาว, น้ำตาล, เหลือง, ดำ นอกจากนี้รูปร่างลักษณะก็แตกต่างกันไปหลากหลายตามแต่พันธุ์ มีขนาดตัวเล็กกว่าลามา

อัลปาคามีระยะตั้งท้อง 242 – 345 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ น้ำหนักแรกเกิด 8 – 9 กิโลกรัมเป็นวัยเจริญพันธุ์เมื่อมีอายุ 12 – 24 เดือน และมีอายุยืนประมาณ15 – 20 ปีดังนั้นคุณสามารถเลี้ยงอัลปาก้าได้เป็นระยะเวลานาน เขาไม่เพียงสามารถสืบพันธุ์ได้อย่างยาวนาน แต่ยังสามารถให้ขนได้ตลอดชีวิต ทำให้การลงทุนของคุณคุ้มค่าในระยะยาว เนื่องจากความสูงและภูมิประเทศ ทำให้ตัวที่แข็งแรงที่สุดเท่านั้นที่อยู่รอด และพวกเขาได้กลายมาเป็นบรรพบุรุษของสายพันธู์ที่ดีที่สุดให้เส้นใยที่มีความหนาแน่นและมีคุณภาพสูง

ติดตามรีวิวสัตว์เลี้ยง : รีวิวสัตว์เลี้ยง

สามารถติดตามความน่ารักของสัตว์เลี้ยงต่อไปได้ที่ FB : baanpet