เว็บสล็อต
https://baanpet.com

ห่านพันธุ์แอฟริกัน (หัวสิงโต)

ห่านพันธุ์แอฟริกัน (หัวสิงโต)

ห่านพันธุ์แอฟริกัน (หัวสิงโต)

ทำความรู้จักกับ ห่านหัวสิงโต

ห่านพันธุ์แอฟริกัน (หัวสิงโต) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีแนวคิดที่สามารถช่วยให้ประชาชนมีความมั่นคงในอาชีพการงานและเพิ่มรายได้ของครอบครัว โดยเฉพาะในด้านการเกษตร เช่น การเลี้ยงสัตว์ และการปลูกพืชผลตามพระราชดำริ เช่น โครงการ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการฟาร์มต้นแบบขึ้น เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยที่จะช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จนเป็นที่ทราบกันทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ตระหนักถึงภูมิปัญญาอันล้ำค่านี้ และทรงประสงค์จะสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ พระองค์จึงทรงพระราชทานไข่ห่านหินเพื่อใช้ในโครงการหลวง ห่านหัวสิงโตเป็นหนึ่งในห่าน 12 สายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดในสาธารณรัฐประชาชนจีน นี่คือห่านที่มีน้ำ ห่านหัวสิงโตตัวผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่หนักที่สุดในโลกมีน้ำหนัก 10-12 กิโลกรัม และห่านหัวสิงโตตัวเมียมีน้ำหนัก 8-9 กิโลกรัม เหมาะสำหรับการเลี้ยงเป็นห่านเนื้อ

ลักษณะทั่วไปของห่านหัวสิงโต

ห่านหัวสิงโตทั้งตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะที่เหมือนกันดังต่อไปนี้ ศีรษะ สีเทา-ดำ หัวของตัวผู้จะใหญ่กว่าของตัวเมีย ปากกระบอกปืนเป็นสีดำ โดยมีหนังนุ่มอยู่ใต้ปากกระบอกปืนล่างซึ่งทอดยาวไปตามความยาวของศีรษะจนถึงท้ายทอย จึงดูเหมือนหัวสิงโต คอเป็นสีขาวมีสันสีเทาหรือสีเทา ผมสีน้ำตาลอ่อน ความยาวตั้งแต่ศีรษะถึงคอ คอมีขนาดใหญ่ แต่สั้นกว่าห่านจีน ฟุตสีส้ม ลำตัวมีลักษณะคล้ายกับห่านแอฟริกัน ลำตัวด้านบนเป็นสีเทา ขนบริเวณท้องและด้านล่างเป็นสีขาว ขนาดตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย

ห่านพันธุ์แอฟริกัน (หัวสิงโต) Branta

สัดส่วนไข่ห่านหัวสิงโต

ศูนย์วิจัยและบริษัทเพาะพันธุ์สัตว์ท่าพระบันทึกน้ำหนักไข่ห่านทั้ง 100 ฟองโดยการชั่งน้ำหนัก จากผลน้ำหนักดิจิทัลโดยละเอียดของตาชั่ง พบว่าไข่ห่านหัวสิงโตมีน้ำหนักเฉลี่ย 226.84±19.34 กรัม/ฟอง น้ำหนักสูงสุด 293.40 กรัม/ฟอง และน้ำหนักขั้นต่ำ 182.20 กรัม/ฟอง โดยการวัดขนาดของไข่ห่านหัวสิงห์จีน ความกว้างเฉลี่ยอยู่ที่ 64.49 ± 1.79 มม. ความยาวเฉลี่ย 96.56 ± 4.06 มม. และความหนาเปลือกไข่เฉลี่ย 0.57 ± 0.06 มม.

การฟักไข่ห่านหัวสิงโต

หลังจากศูนย์วิจัยและโครงการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระนำไข่ห่านออกจากกล่องแล้ว ไข่แต่ละฟองจะถูกทำความสะอาด เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นแล้ววางไข่ในแนวนอนในถาดฟักไข่ก่อนวาง วางไว้ในตู้รมควันเป็นเวลานานเพื่อการรมควันและฆ่าเชื้อ เป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นไข่ห่านจะถูกเก็บไว้ในห้องเย็นซึ่งควบคุมที่อุณหภูมิ 19-20 องศาเซลเซียส ไข่ห่านหัวสิงโตฟักโดยใช้ตู้ฟัก ใช้เวลา 31-32 วัน นำไปเก็บใน วางไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติในห้องควบคุมอุณหภูมิและปรับอุณหภูมิของไข่ห่านให้เป็นอุณหภูมิปกติ แล้วส่งเข้าตู้ฟักเพื่อรมควันและฆ่าเชื้ออีกครั้ง

ผลการฟักไข่ของห่านหัวสิงโต

ห่านหัวสิงโตฟักเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 มีทั้งหมด 31 ตัว คิดเป็นร้อยละ 33.33% ของทั้งหมด จำนวนไข่ฟักทั้งหมดคิดเป็น 46.27% ของจำนวนไข่ลูกห่านที่ปฏิสนธิทั้งหมด น้ำหนักแรกเกิดเฉลี่ย 138.33 ± 11.49 กรัม อัตราส่วนน้ำหนักแรกเกิดต่อน้ำหนักตัว น้ำหนักไข่คือ 62.57 + 4.60 เปอร์เซ็นต์ และต่อท้ายจำนวนปีกของการเกิดทั้งหมดเพื่อสร้างประวัติการสืบพันธุ์ตั้งแต่เกิด พบว่าไข่ห่านหัวสิงโตกลุ่มนี้มีไข่ที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์ จำนวนค่อนข้างมาก ไข่ 26 ฟอง (หรือ 27.96%) เนื่องจากแหล่งเพาะพันธุ์มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและไข่ทำจากมือถือ ได้รับผลกระทบจนไข่ตายถึง 15 ฟอง (หรือ 16.13%)

อ่านเพิ่มเติม : สัตว์ปีก

ติดตามข้อมูลข่าวสาร : ห่านหัวสิงโต

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ