เว็บสล็อต
https://baanpet.com/

สล็อต

สล็อต

สล็อต :

ลักษณะสล็อตร่างกายและสีขนทั้งตัวผู้และตัวเมียจะเหมือนกัน หัวกลมสั้น ใบหน้าแบน ส่วนจมูกและปากที่ยื่นออกมาจะไม่มีขน ใบหูกลมและหนาแต่จะถูกคลุมไว้ด้วยขน สีขนของสล็อตเมื่อโตเต็มที่จะมีสีเทา น้ำตาลอ่อน โดยที่ขนส่วนหัวและหลังจะดำกว่าส่วนของลำตัว ขนของสล็อตจะมี 2 ชั้น ขนชั้นในจะนิ่ม ส่วนขนชั้นนอกจะยาวและพื้นผิวหยาบ ขนชั้นนอกจะยาวได้ถึง 15 เซนติเมตร จากการที่สล็อตสองนิ้วใช้เล็ยที่ยาวเกาะที่กิ่งไม้แล้วส่วนลำตัวจะแขวนห้อยลงมาโดยส่วนท้องจะอยู่ด้านบน ขนที่คลุมท้องจะแยกเป็นสองส่วนตรงเส้นกลางท้อง และแนวเส้นขนพาดด้านข้างลำตัว ซึ่งขนในลักษณะดังกล่าวจะทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาไหลผ่านลำตัวไป ขนยังช่วยในการรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ ในช่วงฤดูร้อน ขนจะเป็นสีน้ำตาล ในช่วงเวลาที่ฝนตกชุกสีขนจะมีสีเขียวแทรกเนื่องจากสาหร่ายที่อยู่ตามร่องขนเจริญเติบโตขึ้น การแยกสล็อตสองนิ้วฮอฟแมน(Hoffman’s two-toed sloths) จากสล็อตสองนิ้วลิเนียส (Linnaeus’s two-toed sloth) คือสีขนส่วนไหล่และขาหน้าจะไม่เป็นสีดำ

ถิ่นอาศัย :

สล็อตสองนิ้วดำรงชีวิตอยู่เฉพาะส่วนเรือนยอดไม้ ในพื้นที่ป่าดิบชื้น ทั้งบริเวณพื้นราบและภูเขา กระจายพันธุ์ในตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้และบริเวณอเมริกากลาง

อาหาร :

สล็อตเป็นสัตว์ที่กินใบไม้เป็นอาหารหลัก ซึ่งหมายถึงสัตว์ที่กินใบไม้ กิ่งอ่อน ใบอ่อน ผลไม้และดอกไม้ น้ำหนักเฉลี่ยที่สล็อตกินต่อวันที่ 350 กรัม เป็นสัตว์ที่ย่อยใบพืชได้ช้าที่สุด โดยอัตราเคลื่อนตัวของอาหารผ่านทางเดินอาหาร 2 วันครึ่ง กระเพาะอาหารของสล็อตจะคล้ายสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยแบคทีเรียจะย่อยเยื่อใยที่มีในพืชอาหารที่สล็อตกินเข้าไป ระบบร่างกายของสล็อตมีอัตราการเผาผลาญพลังงานที่ต่ำ ทำให้สล็อตดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยปริมาณอาหารที่กินเข้าไปน้อย และอัตราการเคลื่อนตัวของอาหารที่ต่ำจะช่วยปรับสภาพความเป็นพิษของพืชอาหารให้ลดลง

พฤติกรรม :

ใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เท่านั้น การกิน นอนและช่วงการตกลูกจะเกิดขึ้นที่กิ่งไม้ที่สล็อตเกาะอยู่ สล็อตเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ตัวเดียว การใช้ชีวิตร่วมกันมีเฉพาะระหว่างแม่และลูกสล็อต สล็อตสองนิ้วเป็นสัตว์กินพืชที่ออกหากินเวลากลางคืน กิจกรรมมักจะเริ่มต้นประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากพระอาทิตย์ตกและสิ้นสุดลงเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น ช่วงเวลากลางวันจะเกาะอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางของเรือนยอด และช่วงค่ำจะเคลื่อนที่สูงขึ้นสู่ส่วนปลายของเรือนยอด การเคลื่อนที่ของสล็อตในแต่ละวันจะไม่เกิน 36.58 เมตร การเคลื่อนที่ในแต่ละครั้งเฉลี่ย 30 เซนติเมตร สล็อตไม่สามารถรักษาอุณหภูมิร่างการให้คงที่ได้โดยอุณหภูมิจะผันแปรตามสภาพสิ่งแวดล้อมจะอยู่ในช่วง 24-33 องศาเซลเซียส สล็อตไม่สามารถสั่นกล้ามเนื้อได้เนื่องจากอัตราการเผาผลาญพลังงานต่ำและมีมวลกล้ามเนื้อน้อย ขนจะเป็นอวัยวะที่ช่วยในการรักษาอุณภูมิของร่างกาย การเคลื่อนที่เข้าออกจากพื้นที่บนต้นไม้ที่มีแดดส่องเข้ามาจะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยรักษาอุณภูมิร่างกายให้คงที่เหมาะสม พื้นที่อาศัยของสล็อตคือบนเรือนยอดไม้เท่านั้น แต่ทุกสัปดาห์ สล็อตจะเคลื่อนที่มาที่ที่โคนต้นไม้เพื่อถ่ายมูล การที่สล็อตเคลื่อนที่น้อยและสีขนที่ช่วยในการพรางตัวทำให้สล็อต ลดการตกเป็นสัตว์เหยื่อ เช่น นกอินทรีฮาร์ปี้ รวมทั้งเสือจากัวร์ แมวป่าโอซีลอต งูอนาคอนด้า เป็นต้น

สล็อต

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List 2010 ).

อื่นๆ :

Arboreal Lifestyle สล็อตมีการวิวัฒนาการเพื่อดำรงชีวิตบนยอดไม้ของต้นไม้สูง ด้วยเล็บที่ยาวจะมีพลังในการเกาะกับกิ่งไม้ ในช่วงเวลากลางคืนสล็อตจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ บนยอดไม้เพื่อกินใบไม้ ผลไม้ ในช่วงการหลับขาหน้าและขาหลังทั้งสี่ข้างจะกอดรัดกับกิ่งไม้ Slow, Slow Motion สล็อตเป็นสัตว์สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่เคลื่อนที่ช้าที่สุดในโลก โดยเคลื่อนที่อย่างช้าๆ ด้วยการกรงเล็บและมือ เกาะเกี่ยวไปตามกิ่งไม้ เป็นสัตว์ที่มีอุณหภูมิร่างกายต่ำที่สุด และแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นที่ไม่สามารถรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ได้โดยจะขึ้นๆลงๆ อยู่ในช่วง 24-30 องศาเซลเซียส การย่อยพืชอาหารจะช้า สล็อตจะไต่ลงมาที่โคนต้นไม้เพื่อถ่ายมูลสัปดาห์ละครั้ง Can You See Me Now? สล็อตจะมีสาหร่ายเกาะที่ขน สีเขียวของสาหร่ายจะช่วยในการพรางตัวให้กลมกลืนไปกับเรือนยอดไม้ของป่าดิบชื้น รวมทั้งสล็อตจะนอนหลับ 15-20 ชั่วโมงต่อวัน จะออกจะออกกินอาหารในเวลากลางคืนซึ่งความมืดจะช่วยพรางตาจากสัตว์ผู้ล่าได้อีกส่วนหนึ่ง กินอาหารในเวลากลางคืนซึ่งความมืดจะช่วยพรางตาจากสัตว์ผู้ล่าได้อีกส่วนหนึ่ง (https://denverzoo.org/wp-content/uploads/2018/09/Two-toed-Sloth.pdf)

อายุเฉลี่ย :

อายุขัยในป่าเฉลี่ย 12 ปี ส่วนในสวนสัตว์เฉลี่ย 31 ปี การตายในป่าเนื่องจากพื้นที่ป่าลดลง ล่าเพื่อเป็นอาหารโดยมนุษย์และสัตว์ล่าเหยื่อ

วัยเจริญพันธุ์ :

สล็อตตัวผู้จะบอกว่ามีตัวตนอยู่ที่นี่ด้วยการหลั่งของเหลวที่มีกลิ่นและติดที่กิ่งไม้ ตัวเมียที่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์จะส่งเสียงร้องเพื่อให้ตัวผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นรับรู้ สล็อตตัวผู้ที่สนใจก็จะเคลื่อนที่เข้ามาหาตัวเมียที่พร้อมผสมพันธุ์ ถ้ามาถึงพร้อมกันการเผชิญหน้าจะเกิดขึ้น การต่อสู้กันจะอยู่ในท่าที่เล็บนิ้วเกาะและลำตัวห้อยลงมา ใช้เล็บของขาหลังทั้งสองข้างเกาะกิ่งไม้ไว้ และจะใช้มือและเล็บของขาหน้าเกาะและเหนี่ยวตัวกันไปมาจนกว่าจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยอมแพ้ ซึ่งหมายถึงตัวที่ชนะจะไล่คู่ต่อสู่ลงจากต้นไม้ต้นนั้นไป ฤดูผสมพันธุ์ของสล็อตจะเป็นช่วงฤดูฝนและช่วงเวลาที่ตกลูกจะเป็นช่วงฤดูร้อน ระยะตั้งท้องประมาณ 11 เดือน 15 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ลูกที่เกิดใหม่จะมีเล็บเพื่อใช้ในการเกาะตัวแม่ แม่สล็อตจะอุ้มลูกนาน 6-9 เดือน ก่อนที่ลูกสล็อตจะแยกตัวไปหากินด้วยตัวเอง ลูกสล็อตสามารถกินอาหารเช่นใบพืชภายใน 2-5 สัปดาห์ การให้นมอาจหยุดได้เนื่องจากลูกได้รับอาหารที่กินเข้าไปได้ภายใน 1 เดือน ตัวผู้จะถึงช่วงอายสมบูรณ์พันธุ์ที่อายุ 3 ปี ส่วนตัวเมียที่ 4-5 ปี ช่วงเวลาระหว่างลูกแต่ละตัวอย่างน้อย 15 เดือน ตัวเมียจะเลี้ยงลูกเพียงตัวเดียวจนกระทั่งลูกสล็อตแยกตัวไปหากินเอง ลูกสล็อตจะพึ่งพาน้ำนมจากแม่เป็นช่วงเวลาประมาณ 1 เดือน เมื่อลูกสล็อตเกาะไปกับตัวแม่ จะเป็นช่วงเวลาเรียนรู้ชนิดอาหารและพื้นที่ที่พืชอาหารชนิดนี้อยู่ เมื่ออายุได้ 6-9 เดือนจะเป็นช่วงอายุที่ลูกสล็อตจะแยกจากแม่เพื่อหากินด้วยตัวเอง

ขนาดและน้ำหนัก :

ความยาวส่วนหัวรวมลำตัว 50-56 เซนติเมตร น้ำหนักของตัวเต็มวัยอยู่ในช่วง 4-9 กิโลกรัม ส่วนมือและเท้ามีลักษณะเพื่อการเกาะกับกิ่งโดยจะมีเล็บโค้งยาว 7.6-10 เซนติเมตร

สามารถติดตามความน่ารักของสัตว์เลี้ยงต่อไปได้ที่  : baanpet

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ