https://baanpet.com/

ตุ่น

ตุ่น

ตุ่น หรือ ติ่ง (ตัวตุ่น) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ ตุ่น (Soricomorpha) ใช้ชื่อสกุลว่า Talpidae ซึ่งครั้งหนึ่ง (หรือบางข้อมูล) จัดตัวตุ่นไว้ในลำดับสัตว์กินแมลง (แมลง)

ตัวตุ่นมีลักษณะคล้ายหนูตะเภาอ้วนและเป็นสัตว์ฟันแทะ แต่ตัวตุ่นมีลำดับที่แยกต่างหาก ใกล้เคียงกับหนูผี (Soricidae) มากกว่าหนูขนนุ่ม สีเข้ม เช่น เทาหรือดำ ทั้งตัว ขนชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถบิดงอได้ทุกทิศทาง หางสั้นมากไม่เหมือนกับสัตว์ชนิดอื่น

ตัวตุ่นอาศัยอยู่ในโพรงใต้ดิน มันไม่ลงมาที่พื้นถ้าไม่จำเป็น ดังนั้นหูและตาของมันจึงเล็ก เพราะมันค่อนข้างไร้ประโยชน์ และซ่อนตัวอยู่ใต้ขนเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปเมื่อขุด บางชนิด มีหนังพิเศษเหนือตาด้วย ขาหน้าของตัวตุ่นซ่อนอยู่ใต้ขน มันยื่นออกมาแต่ปลายข้อมือมีเดือยแหลม 5 อัน ใช้สำหรับขุดดินแต่ไม่ใช่สำหรับเดินบนดิน ถ้าตัวตุ่นลง ถึงพื้นก็จะคลานได้เท่านั้น

หนูตุ่นมีโพรงยาว โดยปกติจะขุดลึกลงไปใต้ผิวดินประมาณ 3 นิ้วครึ่งถึงครึ่งฟุต เป็นแนวขนานกับผิวดินเป็นระยะทางยาว ห่างจากพื้นประมาณหนึ่งฟุต มีช่องว่างคู่ขนานอีกอันหนึ่ง เส้นทั้งสองเชื่อมต่อกันตามจุดต่าง ๆ ด้วยการเชื่อมโยงขนาดเล็กในเส้น แต่ในบางจุดอาจมีการลดลงในแนวดิ่งถึง 4 ฟุต ผนังโพรงเรียบสม่ำเสมอ ปลายกลวงเป็นจุดหักเห ดินที่ขุดขึ้นมาขนาดเท่าตัวตุ่นอัดแน่นตามผนังโพรงทำให้แข็งแรงทนทาน แต่บางส่วนดันโผล่พ้นดินเห็นเป็นเนิน ภาษาไทยเรียกว่า “ข่อย”

ตุ่น

อาหารหลักของตุ่นคือไส้เดือน แต่ก็ยังกินอาหารอื่น ๆ เช่น หนอน หอยทาก และพืชหัวหลายชนิด เช่น มันสำปะหลังหรือเห็ดทรัฟเฟิล ตัวตุ่นสามารถกินน้ำหนักตัวในอาหารได้ในหนึ่งวัน เป็นสัตว์ที่อดอาหารไม่ได้นาน ในช่วงฤดูแล้งที่อาหารขาดแคลน ตุ่นสามารถสะสมอาหารเป็นอาหารเสริมได้ ในห้องดินเป็นห้องเก็บอาหาร เป็นที่ทราบกันว่า ตัวตุ่นบางตัวเก็บเวิร์มได้หลายร้อยตัวในห้องเก็บอาหาร แมลงถูกตัดหัว แต่ไม่ตายและไม่สามารถหลบหนีได้

โดยทั่วไป ตัวตุ่นเป็นสัตว์ที่อยู่โดดเดี่ยว ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ยกเว้นช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้ต้องแย่งตัวเมียก่อน ตัวเมียสร้างรังขนาดเท่าลูกฟุตบอลใต้ผิวดินประมาณ 2 ฟุตหรือน้อยกว่า ปูด้วยใบไม้และฟางหรือกิ่งไม้ มีหลายวิธีในการหลบหนีจากรัง เข้าออกได้หลายทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยรังของตัวตุ่นสะอาดหมดจดอยู่เสมอ

หนูตุ่นโดยทั่วไปให้กำเนิดลูก 2-7 ตัวต่อครอก โดยลูกแรกเกิดจะไม่ยอมลืมตา เมื่ออายุประมาณ 10 วัน ขนจะเริ่มขึ้นและลืมตา พวกมันออกจากรังเมื่ออายุประมาณ 5 สัปดาห์ และมีอายุเฉลี่ยประมาณ 3 ปี

ไฝพบได้ในทุกส่วนของโลก ยกเว้นบริเวณขั้วโลกและโอเชียเนีย แบ่งออกได้เป็น 17 สกุล และ 3 วงศ์ย่อย (ดูตาราง) พบประมาณ 44 ชนิด บางชนิดมีขนสีทอง บางชนิดมีหางยาว บางชนิดมีขนจมูก 22 เส้นซึ่งดูเหมือนดาว และมีพฤติกรรมอาศัยอยู่บนบกและว่ายน้ำได้ แม้ว่าบางชนิดจะปีนต้นไม้ได้ และอยู่รวมกันเป็นฝูงในประเทศไทยพบเพียงชนิดเดียวคือ ตัวตุ่นใกล้ (Euroscaptor klossi)

อ่านเพิ่มเติม : สัตว์อาศัยอยู่ในป่า

ติดตามข้อมูลข่าวสาร : baanpet