เว็บสล็อต
https://baanpet.com/

ด้วง

ด้วง

ด้วง หรือ แมลงปีกแข็ง (อังกฤษ: Betle) จัดเป็นแมลงประเภท Coleoptera แบ่งได้เป็น 5 จำพวกย่อย (ดูตาราง) จัดเป็นแมลงที่มีวงจรชีวิตสมบูรณ์ คือ ไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย

แมลงปีกแข็งหรือแมลงปีกแข็งเป็นแมลงที่มีจำนวนมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็น 40% ของแมลงที่มีอยู่ (ประมาณ 400,000 สปีชีส์) ลักษณะเด่นโดยรวมคือตัวเต็มวัยมีปีก 2 คู่ และปีกข้างหน้าเป็นปีกข้างหน้า มาจากภาษากรีกโบราณ (ἔλυτρον) แปลว่า แผ่นหรือปีก เมื่อเกาะอยู่ ปีกหลังจะพับอย่างเรียบร้อยและซ่อนไว้ใต้ส่วนหน้าอย่างสมบูรณ์ ปีกหลังเหล่านี้เปิดออกเมื่อคุณต้องการบิน ปีกคู่หน้าเปิดออกก่อนแล้วปีกคู่หน้าก็บินอย่างรวดเร็ว ถึงเวลาไต่ หรือคลาน ปีกจะปิด ปีกคู่หน้าเชื่อมติดกันเป็นเส้นตรงกลางลำตัว ดังนั้น ปีกด้านหน้าทำหน้าที่เป็นเกราะและปีกด้านหลังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันตัว ในการบิน ปีกด้านหน้าไม่ช่วยในการบิน แต่ช่วยรักษาสมดุล อย่างไรก็ตามในด้วงบางชนิดปีกด้านหน้าจะเชื่อมต่อกัน จึงบินไม่ได้และในบางชนิดปีกคู่หน้ามีขนาดเล็กกว่าหรือสั้นกว่าลำตัวมากจนไม่สามารถปิดส่วนท้องได้ทั้งหมด

กายวิภาคศาสตร์

บนหัวมีตาคู่เดียว ส่วนน้อยมี 1-2 ตาเดียว มีหนวด ส่วนใหญ่มี 11 ปล้อง มีลักษณะแตกต่างกันไปตามวงศ์และพันธุ์ หนวดแต่ละชนิดมีชื่อเรียกต่างกัน คือ หนวดฐาน หนวดปล้องที่ 2 และหนวด 3-11 ปล้อง ตามลักษณะที่แตกต่างกันสามารถแบ่งหนวดได้เป็น 9 ชนิด ส่วนหนึ่งของมันคือขากรรไกรล่าง และในบางวงศ์ เช่น ด้วงคีม (Lucanidae) จะมีขากรรไกรล่างที่ยื่นออกมาซึ่งดูเหมือนก้ามปูหรือกรรไกรขนาดใหญ่ ใช้สำหรับต่อสู้ป้องกันตัวและแย่งตัวเมียระหว่างผสมพันธุ์ นอกจากนี้ ยังมีส่วนของริมฝีปากบนและล่างที่ช่วยส่งอาหารเข้าปาก

ด้วง

ทรวงอกของด้วงงวงช้างแบ่งออกได้เป็น 3 ปล้อง คือ ปล้องที่ 1 ของทรวงอก ซึ่งมีขนาดใหญ่และอยู่ใกล้กับส่วนหัว เป็นส่วนเดียวของหน้าอกที่สามารถมองเห็นได้จากด้านบน ในด้วงกว่างตัวผู้ (Dynastinae) หลายชนิด จะมีแผ่นยาวคล้ายเขา อาจมีสาขาเดียวหรือหลายสาขาก็ได้ ส่วนแรกมีความสำคัญในทางอนุกรมวิธาน หน้าอกนี้อาจมีลักษณะคล้ายกับศีรษะมาก แต่ถ้าคุณมองอย่างใกล้ชิด ความเชื่อมโยงระหว่างส่วนหัวกับส่วนทรวงอกส่วนแรกนั้นชัดเจนมาก และส่วนยอดของส่วนทรวงอกส่วนที่สองและสามมักถูกปกคลุมด้วยปีกแข็ง อกทั้ง 3 ปล้องมีขาคู่หนึ่งติดกันปล้องกลางหรือปล้องที่ 2 มีปีกแข็งหรือปีกคู่หน้า มีแผ่นแข็งอยู่ตรงกลางด้านล่างของปีกแข็งด้านบนซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางของปีกแข็ง เรียกว่า สามเหลี่ยมก้นปีก ส่วนที่ 3 มีปีกใสและบางคู่ที่สองซึ่งใช้สำหรับ การบิน

โดยปกติแล้วส่วนท้องจะมี 7 ปล้อง แต่บางชนิดก็มี 8 ปล้อง และแต่ละปล้องจะมีแผ่นแข็งแยกกันปิดด้านบนและด้านล่าง แต่บางครั้งปลายยื่นออกมา

แมลงมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาช้านาน ศาสนาอียิปต์โบราณบูชาเทพเจ้าชื่อ Khepri ซึ่งมีหัวเป็นด้วงมูลสัตว์ของอียิปต์ (Scarabaeus sacer) และเชื่อว่าดวงอาทิตย์ส่องผ่านโลก ผลิตในอียิปต์และแอฟริกาเหนือโดยการกลิ้งมูลของด้วงชนิดนี้ ดวงอาทิตย์เปรียบได้กับมูลสัตว์ที่ด้วงชนิดนี้รีดเป็นลูกบอล

ด้วงและด้วงคีมยังเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงแสนสนุกอีกด้วย เนื่องจากความนิยมที่จะใช้ชนกับตัวผู้ในหลายวัฒนธรรมโดยเฉพาะในดินแดนล้านนาซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน การละเล่นต่างๆ ของด้วงกว่าง (Xylotrupes gideon) จึงกลายเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของภูมิภาคนี้

นอกจากนี้ในแง่ของความสวยงามของแมลง (Buprestidae) แมลงที่มีสีสวยงามมาก นิยมนำมาทำเครื่องประดับประเภทต่าง ๆและหิ่งห้อยหรือหิ่งห้อย (Lampyridae) ตัวผู้สามารถเรืองแสงได้ในเวลากลางคืน มักใช้เป็นคำเปรียบเปรยหรือการอ้างอิง เช่น Grave of the Fireflies ซึ่งเป็นแอนิเมชันญี่ปุ่นที่สร้างเป็นภาพยนตร์ หรือต้องไปชมแสงหิ่งห้อยในพื้นที่อื่น

ติดตามรีวิวสัตว์เลี้ยง : รีวิวสัตว์เลี้ยง

สามารถติดตามความน่ารักของสัตว์เลี้ยงต่อไปได้ที่ : baanpet

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ