https://baanpet.com/

กาฬโรคในม้า

กาฬโรคในม้า

สาเหตุของการเกิดโรค

กาฬโรคในม้า สาเหตุของโรคระบาดในม้าหรือโรคม้าดำแอฟริกันในม้า มันเกิดจากไวรัส RNA ที่ไม่ปิดกั้นซึ่งมียุงเป็นพาหะและแพร่เชื้อในม้า ล่อ และม้าลายเท่านั้น ม้าเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด แต่ไม่มีการติดต่อกับมนุษย์ เส้นทางหลักของการแพร่กระจายของโรคคือการกัดของม้าที่ป่วยโดยยุงแมลงดูดเลือด เพราะเลือดม้าป่วยมีไวรัส ยุงที่มีเชื้อกัดม้าตัวอื่นทำให้ม้าติดเชื้อทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอากาศร้อนและชื้นมาก ยิ่งยุงแพร่พันธุ์มากเท่าไร โรคก็ยิ่งแพร่ระบาดมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดการแพร่กระจายของโรคนี้คือการกำจัดยุงให้หมด

ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคระบาดในบ้านเรานั้น พวกเขากำลังตรวจสอบว่าทำไม แต่ปัจจุบันสันนิษฐานได้ว่าอาจมีการนำเข้าม้าลายเป็นตัวกลาง เนื่องจากม้าลายเป็นสัตว์ที่ติดเชื้อจึงไม่มีอาการ และไวรัสสามารถอยู่ในม้าลายได้นาน การติดเชื้อแพร่กระจายได้ง่ายเมื่อแมลงดูดเลือดกัดม้าลายหนึ่งตัวแล้วไปกัดม้าตัวอื่น แต่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามาจากม้าลายจริงหรือไม่

กาฬโรคในม้า

อาการมี 4 รูปแบบ

แบบไม่รุนแรง : สัตว์จะมีอาการเซื่องซึม ปวดกล้ามเนื้อและมีไข้ต่ำ ๆ ประมาณ 2-3 วัน ซึ่งเกิดในปลาเซเบราฟิช หรือลาอัฟริกา เนื่องจากมันไม่มีอาการชัดเจน มันสามารถเป็นพาหะนำโรคไปสู่ม้าตัวอื่นได้ แต่สัตว์ที่มีโรคไม่รุนแรงมักจะหายดี 

แบบเฉียบพลันรุนแรง : สัตว์จะมีไข้สูงเกิน 40 องศา หายใจลำบาก ไอ น้ำมูกไหล มีฟองสีเหลืองออกจากปากและจมูก ตายอย่างรวดเร็วในไม่กี่วัน 

แบบกึ่งเฉียบพลัน : สัตว์จะมีไข้สูง หายใจลำบาก และตาย แต่อาการจะรุนแรงช้ากว่า 

แบบเฉียบพลัน : สัตว์แสดงอาการทางระบบทางเดินหายใจและปอด อัตราการตายของมันค่อนข้างสูงถึง 100%

การรักษา

ไม่มีการรักษาเฉพาะสำหรับโรคนี้ และยังไม่มีวัคซีนตัวไหนให้ผลได้ 100% เพราะปัจจุบันมีไวรัส 9 ตัวที่แพร่ระบาดและยังไม่รู้ว่าตัวไหนบ้างที่อยู่ในบ้านเรา ดังนั้นการใช้วัคซีนจึงมีข้อจำกัด เราจำเป็นต้องค้นหาสายพันธุ์ก่อนที่จะผลิตวัคซีนที่เหมาะสมสำหรับใช้

กาฬโรคในม้า

การควบคุมและการป้องกัน

แนะนำให้เลี้ยงม้าในคอกโดยใช้มุ้งหรือมุ้งเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะนำโรค ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงรอบคอกม้าและบนหลังม้า รวมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงเหล่านี้ในบริเวณใกล้เคียง ต้องควบคุมสัตว์เข้าและออกจากพื้นที่เกิดโรคในกรณีที่เกิดโรคระบาด ทำความสะอาดคอก พื้นที่ปศุสัตว์ และอุปกรณ์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

การช่วยลดหรือป้องกันการแพร่ระบาดในม้าจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้เลี้ยงม้าต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำแนะนำของกระทรวงปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าขยับม้า ห้ามนำอาหารหรืออุปกรณ์จากพื้นที่เฉพาะถิ่นไปยังพื้นที่อื่น ที่สำคัญต้องช่วยกันกำจัดแมลงที่เป็นพาหะนำโรค นอกจากนี้หากม้าป่วยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที มันดีที่สุดที่ฉันสามารถทำได้ในตอนนี้

อ่านเพิ่มเติม : โรคเกี่ยวกับสัตว์

ติดตามข้อมูลข่าวสาร : baanpet