https://baanpet.com/

การเลือกอาหารสัตว์

การเลือกอาหารสัตว์

เมื่อเข้าใจแล้วว่าอาหารสัตว์คืออะไร สิ่งต่อไปที่เราต้องเข้าใจก็คือ “ความสำคัญของอาหารสัตว์” แน่นอนว่าอาหารสัตว์เป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายสัตว์ เพราะร่างกายของทุกสิ่งต้องการอาหารหล่อเลี้ยงร่างกาย งานวิจัยเกี่ยวกับความสำคัญของอาหารสัตว์ในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็นหลายส่วนย่อย

ความสำคัญของอาหารสัตว์

 1. ความสำคัญของอาชีพผู้เลี้ยงสัตว์ : สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงโดยทั่วไปแล้วการลงทุนส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนประมาณ 70-80% ของค่าอาหารสัตว์ ดังนั้นหากเราเข้าใจอาหารสัตว์อย่างถูกต้องก็จะลดต้นทุนอาหารสัตว์ลงได้ การผสมอาหารสัตว์หรือผลิตอาหารสัตว์เองโดยเลือกแหล่งอาหารที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและผลิตได้ง่ายและมีสารอาหารที่เหมาะสมทำให้ต้นทุนการผลิตและการสรรหาลดลงทำให้เราสามารถควบคุมต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างชัดเจน สามารถเพิ่มผลกำไร
 1. สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของฟีดได้ : เมื่อเรามีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับอาหารสัตว์แล้ว การลดต้นทุนที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ก็คือการลดต้นทุนอาหารสัตว์ดังที่กล่าวมา การปรับปรุงประสิทธิภาพอาหารหมายถึงการให้อาหารสัตว์ในปริมาณเท่าเดิมแต่เพิ่มผลผลิต ทำเงินได้มากขึ้นด้วยผลผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วยต้นทุนที่ลดลง
 1. การปฏิวัติที่สามารถนำมาซึ่งอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้ : ในปัจจุบันถือเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากความนิยมในการเลี้ยงสัตว์และการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการผลิตอาหารสัตว์ หรือปรับเปลี่ยนส่วนประกอบที่จำเป็นเพิ่มเติมหากมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาหารสัตว์ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตอาหารสัตว์ให้เหมาะกับการใช้งานของสัตว์ได้และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์อีกด้วย
 2. มีผลต่อโภชนาการของสัตว์ : หากเราเข้าใจถึงความสำคัญของอาหารสัตว์ เราจะทราบและเข้าใจว่าสัตว์ทุกชนิดมีความต้องการอาหารที่แตกต่างกัน การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารสัตว์ของเราอาจนำไปสู่การขาดสารอาหารบางอย่างในสัตว์ที่เราเลี้ยง ทำให้สัตว์โตช้าหรือไม่โตซึ่งจะส่งผลเสียมากมาย แก่ผู้เลี้ยงแกะ
การเลือกอาหารสัตว์

การเลือกอาหารสัตว์

หลังจากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารสัตว์เป็นอย่างดีแล้ว ก็เข้าใจแล้วว่าอาหารสัตว์เลี้ยงมีกี่ประเภท สิ่งสุดท้ายที่เราต้องให้ความสำคัญคือ “การเลือกอาหารสัตว์” เพราะค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์นั้นขึ้นอยู่กับต้นทุนอาหารเป็นหลัก ซึ่งมีวิธีหรือทักษะที่น่าสนใจมากมายในการเลือกใช้อาหารสัตว์ แหล่งจัดซื้อ แหล่งที่มาของอาหารสัตว์ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ เช่น ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์และใบอนุญาตขายอาหารสัตว์จะใช้ได้เฉพาะกรณีที่แหล่งอาหารสัตว์ไม่มีใบอนุญาตและต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่ามีที่ตั้ง แหล่งที่มา และจัดเก็บเป็นสัดส่วนชัดเจน ทั้งนี้ ต้องไม่เก็บอาหารสัตว์ใกล้กับสารเคมีอันตราย เช่น สารกำจัดวัชพืช 

การเลือกอาหารสัตว์

สิ่งสำคัญสำหรับการเลือกอาหารสัตว์

อาหารที่ซื้อควรมีลักษณะดังนี้ มีเครื่องหมายชัดเจน บนฉลากต้องมีข้อความต่อไปนี้เป็นภาษาไทยเป็นอย่างน้อย 

 1. ชื่ออาหารสัตว์ทางการค้า 
 2. เครื่องหมายการค้า 
 3. ชื่อผู้ผลิตและแหล่งผลิต 
 4. น้ำหนักสุทธิ (กรัมหรือกิโลกรัม) 
 5. ชื่อวัตถุดิบอาหารหลัก 
 6. คุณภาพทางเคมีของอาหารสัตว์ 
 7. วันเดือนปีที่ผลิต

อ่านเพิ่มเติม : อาหารสัตว์

ติดตามข้อมูลข่าวสาร : baanpet